×

Dacă internetul ar fi o țară, ce impact de mediu ar avea?

img-impact-climatic

Schimbările climatice sunt o realitate, lucru dovedit de creșterea globală a temperaturilor medii, de evenimentele meteorologice extreme și de declinul florei și faunei sălbatice și al biodiversității.

Multe companii au început să își urmărească impactul, pentru a se asigura că performanța lor economică ia în considerare aspectele sociale și de mediu. Pe pagina dedicată puteți să consultați întreaga noastră arhivă de rapoarte nefinanciare.

Adevărat sau Fals

3,5%
din emisiile de CO2 din 2015
provin din industria digitală

Se spune că, dacă internetul ar fi o țară, ar fi cel de-al șaselea poluator ca mărime în lume - este adevărat acest lucru?
Este dificil de măsurat amprenta de mediu a internetului, pentru că acesta nu reprezintă un sector economic în sine și este esențial pentru multe sectoare combinate.
Ceea ce se poate măsura este amprenta de mediu a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, care include operatorii și producătorii de echipamente.

Conform unui studiu din Sustainability Journal, în 2015 industria digitală a reprezentat aproximativ 3,5% din toate emisiile de dioxid de carbon (cu excepția despăduririlor și a schimbării scopului de exploatare a terenurilor).

Sursa
2018 Sustainability Journal, Malmodin/Lunden și International Energy Agency (Agenția Internațională pentru Energie).

Cine sunt principalii actori în mediul digital și care este miza?

71%
din populația lumii va avea
un telefon mobil în 2025

GSMA estimează că 71% din populația lumii va avea un telefon mobil în 2025, ceea ce echivalează cu 5,1 miliarde de abonați la serviciile de telefonie mobilă.

Industria digitală include rețelele fixe și mobile, centrele de date, echipamentele clienților, inclusiv smartphone-urile, PC-urile, televizoarele, cutiile de cablare și routerele.

Care este impactul sectorului nostru asupra mediului?

Provocările de mediu ale industriei pot fi grupate în câteva categorii principale:

Epuizarea resurselor naturale:

  • Echipamentele electronice sunt realizate din materii prime, inclusiv din metale rare. Până să ajungă în mâinile clientului, materiile prime din care este realizat un telefon parcurge o distanță egală cu de 4 ori înconjurul globului.

Poluarea cu deșeuri electronice:

  • Deșeuri din etapele de fabricație.
  • Deșeurile de echipamente electrice si electronice rezultate la sfarsitul ciclului de viata, poluare cu atât mai mare atunci când echipamentele nu sunt colectate și reciclate.

Emisiile de gaze cu efect de seră și implicit impact în schimbările climatice, cu cauze specifice, printre care:

  • Producția de echipamente electronice: extracția materiei prime, producția de componente și montarea echipamentelor.
  • Producția echipamentelor de rețea, a serverelor și a echipamentelor pentru clienți, precum smartphone-uri, calculatoare, routere etc.
  • Transportul componentelor și al produselor între diferite locații de producție și către clientul final;
  • Utilizarea resurselor naturale (mai ales energie electrică) pentru alimentarea echipamentelor (telefoane, rețelele și centrele de date);

info-impact-telefon-mediu

Să oferi o nouă viață vechiului tău telefon mobil e ca o joacă
La Orange, știm că inovația înseamnă progres atât timp cât contribuie la dezvoltarea oamenilor, a societății și a planetei. Ne propunem ca performanța afacerii noastre să se măsoare, pe lângă criterii economice, și în promisiuni împlinite față de societate și de mediu.