×

Contribuția grupului Orange la obiectivele de dezvoltare durabilă

Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?

În 2015, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au definit 17 obiective de dezvoltare durabilă (prescurtat ODD, dar mai cunoscute ca SDG, Sustainable Development Goals), din dorința de a lansa un apel către toate țările de a lucra împreună pentru probleme care le afectează pe toate deopotrivă. Cele 17 obiective acoperă domenii variate și sunt catalogate ca urgențe de interes global - de la schimbările climatice până la combatarea sărăciei.

Cine contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă?

Responsabilitatea de a le îndeplini le revine statelor membre și cetățenilor, dar și companiilor. Cum tehnologia a fost identificată drept soluție-cheie pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, grupul Orange le-a identificat pe acelea dintre ele unde considerăm că putem avea cel mai mare impact, acolo unde contribuția noastră poate aduce o valoare adăugată evidentă.

Astfel, grupul a identificat 6 obiective care se suprapun cu scopul și cu strategia noastră.

9new

Industrie, inovație și infrastructură - Obiectivul 9

Tehnologia incluzivă și durabilă, alături de inovație și infrastructură, pot dezlănțui forțe dinamice și competitive, care determină ocuparea forței de muncă și generează venituri.
În ceea ce privește Orange, obiectivul număul 9 este esențial pentru activitatea noastră, întrucât este aplicabil tuturor aspectelor, de la acoperire până la investiții în cercetare și dezvoltare, continuitatea serviciilor și oportunitățile de inovare și de dezvoltare socială și regională.

Inegalități reduse - Obiectivul 10

Reducerea inegalităților și asigurarea faptului că progresul nu lasă în urmă pe nimeni sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar noi promovăm aceste valori în relațiile cu angajații noștri și cu alți parteneri.
Pentru Orange, obiectivul de „Inegalități reduse” reprezintă modul în care consolidăm capacitatea oamenilor de a-și asuma un rol activ în societate și în economie și, de asemenea, modul în care promovăm incluziunea digitală, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și diversitatea la locul de muncă.

10new

12new

Consum și producție responsabile - Obiectivul 12

Consumul și producția durabile înseamnă a face mai mult și mai bine cu mai puțin. De asemenea, se referă la ruperea legăturii între dezvoltarea economică și degradarea mediului, sporirea utilizării eficiente a resurselor și promovarea stilurilor de viață durabile.
Pentru Orange, “Consum și producție responsabile“ înseamnă și utilizarea tehnologiei digitale pentru a contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Acțiune climatică - Obiectivul 13

Schimbările climatice afectează țările de pe toate continentele. Acestea perturbă economiile naționale și afectează vieți. Avem cu toții responsabilitatea de a contribui la combaterea crizei climatice și urmările acesteia.
În ceea ce privește Orange, atât obiectivul 12, cât și 13 ne confirmă angajamentul privind mediul, care vizează programele de eficiență energetică, prin trecerea la energia din surse regenerabile și integrarea economiei circulare în operațiunile noastre, de la proiectarea ecologică până la reciclarea dispozitivelor mobile și valorificarea deșeurilor, promovând utilizarea responsabilă și asigurând rapoarte de performanță transparente.

13new

16new

Pace, justiție și instituții puternice - Obiectivul 16

Conflictele, nesiguranța și accesul limitat la justiție constituie în continuare o mare amenințare la adresa dezvoltării durabile. Pentru a le combate, ne dorim să promovăm societăți pașnice și favorabile incluziunii.
În ceea ce privește Orange, acest angajament consolidează respectul pe care îl avem față de drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și față de protecția datelor și confidențialitate. De asemenea, la acest obiectiv contribuie codul nostru de conduită etică în ceea ce privește achizițiile responsabile și politicile anticorupție.

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Obiectivul 17

Cooperarea solidă la nivel internațional este necesară acum mai mult decât oricând, pentru a ne asigura că țările dețin mijloacele pentru a-și reveni în urma pandemiei, pentru a se reface și pentru a deveni mai bune, precum și pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă.
În ceea ce privește Orange, obiectivul ne confirmă convingerea că parteneriatele oferă beneficii majore. Acest obiectiv se bazează pe toate activitățile noastre realizate în comun cu alte mari grupuri și instituții, cu jucătorii din sectorul public și privat și cu angajații. În final, acesta este esențial pentru modul în care sprijinim dezvoltarea socio-economică a țărilor și a teritoriilor noastre, datorită tehnologiei digitale, startup-urilor și IMM-urilor inovatoare.

17new

Recomandări de lectură

Eforturile ONU dedicate obiectivelor de dezvoltare durabilă
Citește mai mult

Strategia României de dezvoltare durabilă și Agenda 2030
Citește mai mult