×

Politica noastră de responsabilitate socială

Politica de responsabilitate socială a Orange România

În calitate de operator de telecomunicații, ne aflăm în centrul revoluției digitale. Acest rol vine cu multe oportunități, dar și cu multă responsabilitate.

Dorim ca serviciile pe care le oferim să ajungă la un număr cât mai mare de oameni, care să se bucure de beneficiile lor, indiferent de mediul din care provin, de nivelul de cunoștințe digitale, de vârstă sau de potențiale dizabilități de comunicare.

Vrem să contribuim la îmbunătățirea vieții oamenilor prin investiția continuă în tehnologie de ultimă generație, să promovăm respectarea drepturilor omului și grija față de mediu, astfel încât să ne bucurăm cu toții de beneficiile lumii digitale astăzi și în viitor.

Ca parte a Grupului Orange, politica noastră de responsabilitate socială este aliniată cu obiectivele și prioritățile de grup și în același timp este adaptată la realitatea din România. Odată cu lansarea strategiei Engage 2025, impactul și responsabilitatea față de oameni, societate și planetă ocupă un loc central în operațiunile întregului nostru Grup.

Cele patru angajamente de responsabilitate socială ale Orange România

Programele și acțiunile noastre de responsabilitate socială contribuie la împlinirea a patru angajamente.
Care sunt acestea?

1. Promovăm educația digitală pentru toți și folosirea responsabilă a tehnologiei

Ne asigurăm că serviciile noastre de conectivitate sunt accesibile și adaptate unor categorii diverse de utilizatori, astfel încât beneficiile pe care le aduc să facă parte din viețile tuturor. Din rolul nostru de facilitator de tehnologie, oferim pregătire și instrumente pentru aceia dintre utilizatori care au nevoie – copii, părinți, seniori - pentru a ne asigura că universul digital este folosit de către aceștia la potențialul maxim și cu evitarea riscurilor.

Încă de la lansarea sa din 2012, Fundația Orange a avut misiunea de a face accesibilă tehnologia pentru persoane din medii defavorizate și de la an la an ne mândrim cu un număr tot mai mare de programe și de tipuri de beneficiari.

Mai mult decât atât, dezvoltăm campanii de comunicare și de informare pentru încurajarea unui consum cât mai responsabil de tehnologie. Platforma #Pentru Mâine reunește într-un singur spațiu digital informații, studii de caz, instrumente prin care ne susținem clienții atunci când iau decizia de a achiziționa un produs sau un serviciu și atragem atenția asupra potențialelor riscuri asociate cu tehnologia:

shutterstock_1644172657

2. Contribuim la tranziția ecologică și energetică

shutterstock_670371754

Prin specificul industriei noastre, tehnologia digitală contribuie la folosirea mai eficientă a energiei și a altor resurse ale planetei. Pentru că soluțiile de telecomunicații duc la eliminarea costurilor de transport, dar și pentru că dezvoltarea de noi produse, precum senzorii și Internet of Things, au deja integrate principiile dezvoltării durabile.

Politica noastră pentru mediu, sănătate și securitate în muncă se bazează pe încrederea într-o dezvoltare responsabilă și durabilă a companiei. Credem că tehnologia digitală este o parte importantă în transformarea durabilă a societății, respectăm mediul înconjurător și avem grijă de comunitatea în care operăm și de părțile interesate.

Politica noastră pentru mediu, sănătate și securitate în muncă se bazează pe:

 • management eficient al resurselor, ce permite economisirea energiei și a consumului de combustibil;
 • management durabil al deșeurilor;
 • practici eficiente de asigurare a sănătății și stării de bine într-un mediu de lucru sigur;
 • capacitatea de a elimina pericolele și de a reduce riscurile profesionale;
 • consultare și participare activă a angajaților;
 • permanenta conștientizare asupra politicii și regulilor noastre esențiale privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă în rândul angajaților, furnizorilor și partenerilor și contractorilor noștri.

De asemenea, oferim servicii prin care clienții pot contribui alături de noi la protejarea mediului: Buy-Back, reciclare, repararea de telefoane sau posibilitatea achiziționării unor telefoane recondiționate.

În plus, oferim clienților și publicului larg în general, posibilitatea de a aduce deșeuri electronice (telefoane, baterii, accesorii) în magazinele noastre, pe care noi ulterior le redirecționăm către reciclare.

Acțiunile noastre sunt măsurabile și sunt susținute încă din 2012 de un sistem de management certificat în conformitate cu standardul internațional ISO 14001.
În ceea ce privește rețeaua noastră extinsă, avem grijă ca impactul acesteia asupra mediului să fie măsurat prin indicatori relevanți de mediu, pe care îi urmărim și pentru care venim mereu cu soluții și proiecte de îmbunătățire, pentru a ne asigura că avem o rețea eficientă energetic.
Promovăm servicii și produse dedicate mediului de afaceri, care contribuie la tranziția spre un consum de energie mai eficient și mai prietenos cu mediul. Mai exact, dezvoltăm soluții pentru orașe inteligente, M2M (Machine to Machine), IoT (Internet of Things), optimizare energetică, mobilitate ecologică, precum și o gamă largă de tehnologii (rețea inteligentă, contorizare inteligentă), care le permit companiilor să își îmbunătățească propria performanță operațională.

3. Încurajăm inovația și sprijinim antreprenoriatul

Filosofia Grupului Orange este că inovația duce la progres atâta timp cât le este utilă oamenilor.

Sprijinim în mod direct ample programe de dezvoltare și cercetare (R&D) în domeniul tech si IT și rămânem aproape de generațiile cele mai tinere pentru a le ajuta să își valorifice potențialul și creativitatea.
Susținem antreprenorii inovatori din România prin programul de accelerare Orange Fab. Startup-urile selectate primesc, pe parcursul unui an, acces la cele mai noi tehnologii, mentorat, spațiu de lucru în hub-uri de tehnologie și deschidere către clienți.

De asemenea, susținem creșterea generației viitoare de antreprenori prin parteneriate pentru educație antreprenorială (precum Innovation Labs - program dedicat studentilor din peste 10 universități din țară), facilitarea accesului în spații de coworking din șase orașe (prin intermediul programului Orange Fab Hub Pass) și evenimente dedicate ecosistemului de start-up-uri.

shutterstock_1419542153

Ne implicăm în dezvoltarea celor mai noi tehnologii de comunicații în consorții internaționale (prin intermediul proiectelor de cercetare tehnologică Horizon 2020 și Horizon Europe) și prin susținerea parteneriatelor academice cu cele mai prestigioase universități de profil din țară.

Prin specificul industriei din care facem parte, suntem în mijlocul efervescenței produse de inovație și de schimbările digitale și vrem să permitem accesul la beneficiile acesteia în mod incluziv unui număr cât mai mare de utilizatori.

4. Investim în dezvoltarea socio-economică a comunității

Dezvoltarea socio-economică durabilă se bazează pe etică, simțul comunității și diversitate, valori pe care încerăm să le transmitem mai departe prin programele pe care le derulăm.
Programele interne de voluntariat Pentru Mâine și campaniile de recoltare de sânge, dezvoltate în companie încă din 2012, au împreună o medie de 300 de participanți anual.

Programul național de donații prin SMS, înființat în 2012 și pentru care suntem membri fondatori, reprezintă o metodă rapidă, facilă și la îndemână pentru a mobiliza resurse financiare considerabile și de a le direcționa către cauze importante pentru comunitate (educație, sănătate, mediu, cultură, etc.).

Investim în programe care cresc capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor săi, membri ai comunității extinse:

Prin Orange Educational Program, studenții beneficiază de acces la cursuri și ateliere susținute de experți din cadrul Orange și al companiilor partenere, precum și de stagii de practică și de burse de studiu. Astfel, studenții dobândesc cunoștințe tehnice despre cele mai noi tehnologii și își îmbunătățesc competențele sociale și de lucru în echipă.

Header-1

În calitate de angajator, responsabilitatea noastră față de angajați are mai multe priorități, dintre care menționăm:

 • Dezvoltarea competențelor;
 • Îmbrățișarea unor metode noi de lucru pentru facilitarea colaborării și a agilității colective;
 • Promovarea unei politici ambițioase privind diversitatea și recunoașterea impactului ei pozitiv asupra activităților noastre.

Principiile Orange de egalitate de gen și diversitate sunt integrate în strategia de resurse umane și în toate politicile aferente - recrutare, promovare, remunerație și beneficii, evaluare, dezvoltare profesională, talent management, programe de consiliere profesională.
Prioritățile Orange în ceea ce privește diversitatea și egalitatea de gen sunt:

 • Accesul femeilor în roluri manageriale superioare;
 • Diversitatea în special în roluri tehnice;
 • Incluziunea noilor generații;
 • Incluziunea persoanelor cu dizabilități;
 • Remunerație egală pentru femei și bărbați;
  Încurajarea menținerii echilibrului între viața personală și cea profesională și a stării de bine la locul de muncă este de asemenea o prioritate de care ținem cont pentru angajații noștri și pentru care am lansat diverse inițiative. Programul wellbeing a fost lansat în 2012, apoi există numeroase alte beneficii: lucrul remote, programul de lucru flexibil, anul sabatic.

15412-5pj0xju9h6

Sponsorizări către organizații non-guvernamentale sau instituții publice

Anual, investim sume considerabile în dezvoltarea comunităților prin sponsorizările pe care le oferim către organizații non-guvernamentale sau instituții publice. Sponsorizările pot avea forma unor contribuții financiare sau de bunuri fixe, care au fost anterior evaluate și au primit un estimat de valoare financiară.

Fundația Orange Romania este principalul beneficiar al sponsorizărilor oferite de către companie, însă pe lângă aceasta, mai oferim sprijin acelor organizații care îndeplinesc o serie de criterii.

Un partener este eligibil pentru a primi o sponsorizare dacă:

 • conform statutului, este înregistrat legal și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • este fie organizație non-profit (asociație, fundație, organizație etc), fie o instituție publică (muzeu, spital, instituție de învățământ public);
 • este evaluat ca fiind conform, în urma evaluării specifice de diligență a Orange România.
 • dovedește înregistrarea în Registrul pentru ONG-uri și unități de cult al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Un proiect/program/o campanie este eligibilă pentru a primi o sponsorizare dacă:

 • organizația care îl desfășoară este eligibilă pentru a primi sponsorizare;
 • programele sunt bine structurate pe termen mediu, presupun o contribuție semnificativă și cuantificabilă în comunitate și se adresează unui număr mare de beneficiari (peste 40 de persoane);
 • programul pentru care se solicită sponsorizarea se încadrează într-una dintre direcțiile de responsabilitate socială asumate de către Orange România (educație digitală pentru toți, o planetă mai verde, inovație și antreprenoriat, dezvoltarea comunității);

Proiecte sau parteneri care NU sunt eligibili pentru sponsorizare:

 • conform Politicii Anti-corupție a Orange România nu sunt eligibile pentru a primi sponsorizări grupurile sau entitățile politice (partide politice, organizații de tineret afiliate politic etc.);
 • entitățile care desfășoară activități religioase (biserici, catedrale, grupuri de culte etc.) și proiectele sau campaniile care presupun o componentă religioasă;
 • burse private (ai cărei beneficiari sunt un singur individ sau un grup), călătorii, tabere, acoperirea cheltuielilor administrative, logistice sau de transport sau care acoperă deplasarea pentru intervenții medicale sau concursuri și evenimente în străinătate.